Zaproszenie

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Instytut Ekspertyz Sądowych uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznym Sympozjum Genetyki Sądowej, które odbędzie się
w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja połączona będzie z warsztatami sponsorowanymi z funduszy 7PR UE EUROFORGEN-NoE, które dotyczyć będą dwóch istotnych aspektów współczesnej genetyki sądowej:

  • dr Corina Benschop z Netherlands Forensic Institute przeprowadzi szkolenie
    z wykorzystania programu LRmix Studio służącego do interpretacji mieszanych profili DNA;
  • dr Chris Phillips z University Santiago de Compostela przeprowadzi szkolenie
    z wykorzystania programu Snipper służącego m.in. do predykcji pochodzenia ancestralnego.

Problemy interpretacji wyników analizy DNA oraz wykorzystania analizy DNA w procesie wykrywczym będą jednocześnie głównymi tematami samego sympozjum, a wykład inauguracyjny wygłosi gość specjalnyCarla Oz z Israel Police Division of Identification and Forensic Science, autorka artykułu: “The Israel Police DNA database: Recognizing the capability of databases in providing investigative leads.”

Udział uczestników jest całkowicie bezpłatny, a wyjątkowo praktyczny wymiar Sympozjum Genetyki Sądowej daje niepowtarzalną okazję do podniesienia swoich kwalifikacji z zakresu analizy i interpretacji DNA w badaniach sądowych. Pełne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach warsztatowych wymaga posiadania własnego laptopa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że rejestracja będzie możliwa do 15 marca 2016 roku, a liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w sympozjum!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Wojciech Branicki      Tomasz Kupiec